Alternatif Enerji ve Biyodizel Enerji Üreticileri Birliği Derneği (ALBİYOBİR) ile 07.01.2008 tarihinde Atık Bitkisel Yağ Toplama Protokolü imzalanmıştır

Bu protokolle Belediyemizin yetki ve sorumluluk alanları dahilinde bulunan Atık Üreticisi Konumundaki yerlerden çıkan Atık Bitkisel Yağların, Albiyobir tarafından T.C Çevre ve Orman Bakanlığı 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Bitkisel Atık Yağların Kontrolü yönetmeliğine uygun olarak toplanması ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Lisanslı Biyodizel Üretim Tesislerine teslim edilerek, yönetmelikler gereği Biyodizel’e çevrilmesini sağlamak, bu amaçla insan sağlığı ve çevreyi korumak, Belediye ve Albiyobir işbirliği ile çevresel bir problemi çevresel bir avantaja dönüştürmek amaçlanmıştır.

Biga Belediyesi, Çanakkale İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve Alternatif Enerji ve Biyodizel Enerji Üreticileri Birliği Derneği (ALBİYOBİR) ile birlikte 18 Aralık 2007 tarihinde saat 14.00'de Belediye Kültür Sarayında "Atık Bitkisel Yağların İnsan Sağlığı ve Çevreye Zararları, Mevzuat ve Yükümlülükler" konusunda bir bilgilendirme toplantısı yaptı. Toplantı Çevre Belediyelerin, atık üreticilerinin (lokanta, yemek sanayicileri, otel, kantin vb.) katılımıyla gerçekleşti.

 

Belediye sınırlarımız içindeki 45 adet atık üreticisiyle sözleşme yapılmıştır. Yapılan sözleşme gereği, atık üreticilerinden atık bitkisel yağlar (kızartmalık yağlar) düzenli olarak toplanmaktadır.

Konutlardan da kullanılmış kızartmalık yağların toplanması çalışmalarına yakın zamanda başlanacaktır.

1 lt atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletebilmektedir.
"Kullanılmış bitkisel atık yağlar evsel atık su kirliliğinin %25’ini oluşturmaktadır."

Atık yağlar atıksu toplama sistemlerinin (kanalizasyon, kolektörler vs.) daralmasına ve tıkanmasına neden olmaktadır.

Atık bitkisel yağlar Arıtma Sistemlerinde arıtma güçlüklerine ve çok önemli maliyet artışlarına sebebiyet vermektedir.

Daralma, tıkanma nedeniyle tamir ve değiştirmenin verdiği milyonlarca dolar zararın yanında sızmalarla yer altı sularına karışmasına sebebiyet vermektedir.


 
 
 
Copyright© 2004 - 2016 Biga Belediyesi Tüm hakları saklıdır.