Büyükçekmece Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği işbirliği ile 14-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 'Büyükçekmece 1. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi'nde 'Belediyelerin geleceği ve yeni yaklaşımlar' tartışıldı. TÜYAP Palas'ta gerçekleşen kongrede 14 Mayıs Pazar günü Büyükçekmece Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Türkiye'de sosyal belediyecilik uygulamalarının anlatıldığı oturumda Biga Belediyesi örneği de anlatıldı. Doç. Dr. Mithat Arman Karasu’nun oturum başkanlığını yaptığı oturum Moda Salonu’nda saat 16:15’te başladı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Mustafa Görün ve Araştırma Görevlisi Alper Bilgili'nin anlatımıyla gerçekleşen Biga örneğinin konuşulduğu panele Biga Belediye Başkanı İsmail Işık da katıldı.

Kongrenin açılışında konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün, "Amacımız; Türk yerel demokrasisinin dünü, bu günü ve geleceğini siz değerli bilim adamları, konusunda uzman kişiler ve belediye başkanlarıyla tartışmak” özetlediği kongreye çok sayıda belediye başkanı, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda akademisyen ve yerel yönetim uzmanı katıldı.

Bugüne kadar en fazla akademik bildiri gönderilme özelliği de taşıyan kongrenin ana teması ’Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar’ olarak gerçekleşti.

14-15 Mayıs tarihleri arasında iki gün süren ve yerel yönetimler alanındaki değişim ve dönüşüm süreçlerinin disiplinlerarası çalışmalarla ortaya konması, uygulama örnekleri yardımıyla sistemin aksayan yönlerinin ve başarılı yönlerinin saptanması ve geleceğe yönelik farklı modellerin geliştirilmesinin olanaklarının tartışıldığı kongrenin konu başlıkları ise şu şekilde belirlendi:

’Yerel Demokrasi ve Katılım, Sosyal Belediyecilik, Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm, Büyükşehir Belediye Yönetimlerinin Sorunları ve Geleceği, Halk Sağlığı ve Belediyeler, Kent ve Ekoloji, Uluslararası Göç ve Kentler, Kent, Kültür, Kimlik ve Sanat, Teknoloji Kullanımı ve Belediyeler, Yerel Kalkınma ve Belediyeler, Yerel Yönetimler Maliyesi, Ulaşımda Belediyenin Rolü, Afet Yönetimi ve Belediyeler, Yerel ve Küresel Ölçeklerde İyi Uygulama Örnekleri.’

Biga Belediyesi'nin sosyal belediyecilik uygulamalarının anlatıldığı kongrede konuşan akademisyenler, son 3 yılda uygulanan yönetim politikasını ve ortaya konan vizyonu anlattılar.

Oturum sonunda Biga Belediye Başkanı İsmail Işık'a katılım belgesi verildi.

 

 

  • Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi' nde Biga örneği

 
 
 
Copyright© 2004 - 2016 Biga Belediyesi Tüm hakları saklıdır.