ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ

Belediye Başkanlığından; Belediyemiz Encümeninin 10/03/2022 tarih ve 2022/70 sayılı kararı ile, İlçemiz Şirintepe mahallesi 595 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13 ve 14 no.lu parseller, 1057 ada 2, 4, 5 ve 6 no.lu parseller, 1058 ada 4 parsel, 1339 ada 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 no.lu parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi uyarınca yapılan Arsa ve Arazi Düzenlemesi işlemi için hazırlanan parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri tasdik edilmiş olup; aynı maddeye göre bir ay süre ile askıya asılmıştır. Adı geçen yerdeki parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri ile ilgili itirazları olanlar itirazlarını 18/04/2022 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar yapmaları gerekmektedir. Sayın Halkımıza duyurulur.

durum haritası.pdf

X