ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ

İ L A N

Belediye Başkanlığından; Belediyemiz Encümeninin 17/03/2022 tarih ve 2022/73 sayılı kararı ile, İlçemiz Şirintepe Mahallesi 1289 ada 1 parsel,1290 ada 1 ve 2 parseller, 1291 ada 1 parsel, 1292 ada 1 parsel, 1358 ada 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ve 43 no.lu parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi uyarınca yapılan Arsa ve Arazi Düzenlemesi işlemi için hazırlanan parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri tasdik edilmiş olup; aynı maddeye göre bir ay süre ile askıya asılmıştır. Adı geçen yerdeki parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri ile ilgili itirazları olanlar itirazlarını 26/04/2022 Salı günü mesai saati sonuna kadar yapmaları gerekmektedir. Sayın Halkımıza duyurulur.

DURUM HARİTASI.pdf

X