HAMDİBEY - İSTİKLAL MAHALLESİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

İ L A N

Belediyemiz Meclisinin 05/04/2022 tarih ve 2022/42 sayılı kararı ile, İlçemiz, Hamdibey Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 15 ve 1405 adalar ile İstiklal Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 315 ve 463 adaların bulunduğu yaklaşık 46 Hektarlık alanda bölgenin barınma ve sosyal donatı alan ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ticaret, konut ve sosyal donatı alanları bulunacak şekilde  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Tadilat Uygulama İmar Planları; 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesinin “b” fıkrası gereğince tasdik edilmiş olup; aynı maddeye göre bir ay süre ile askıya asılması gerektiğinden; Adı geçen imar planı tadilatları 12/04/2022 tarih ile 12/05/2022 tarihleri arasında askıya asılmıştır.

HAMDİBEY İSTİKLAL.pdf

X