Hamdibey Mahallesi 226 Ada 3 Nolu Parsel Plan Tadiladı

Resim

Belediye Başkanlığından; Belediyemiz Meclisinin 08/11/2021 tarih ve 2021/94 sayılı kararı ile, İİlçemiz, Hamdibey Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 226 ada 3 no.lu parselin Sağlık Tesisi Alanından Ticaret Alanına, 233 ada 2 no.lu parselin kuzeyinde yer alan kadastro boşluğunun park alanından Sağlık Tesisi Alanına, 222 ada 113 no.lu parselin bulunduğu alanın park alanı olarak belirlenmesine dair Şehir Plancısı Harun ALGÜL’e hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1000 ölçekli Tadilat Uygulama İmar Planları; 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesinin “b” fıkrası gereğince tasdik edilmiş olup; aynı maddeye göre bir ay süre ile askıya asılmıştır. Adı geçen yerdeki plan ile ilgili itirazları olanlar itirazlarını 20/01/2022 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar yapmaları gerekmektedir.

Sayın Halkımıza duyurulur.

Aşağıdaki linklerden ilgili dosyaları indirebilirsiniz. 

H18D05B1A.pdf

H18D05B1D.pdf

H18D05B4A.pdf

H18D05B4D.pdf

X