ŞİRİNTEPE MAHALLESİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

İ L A N

Belediyemiz Meclisinin 05/04/2022 tarih ve 2022/43 sayılı kararı ile, İlçemiz, Şirintepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1062, 1091, 1092, 1096 ve 1101 adaların bulunduğu yaklaşık 12 Hektarlık alanda bölgenin barınma ve sosyal donatı alan ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ticaret, konut ve sosyal donatı alanları bulunacak şekilde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Tadilat Uygulama İmar Planları 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesinin “b” fıkrası gereğince tasdik edilmiş olup; aynı maddeye göre bir ay süre ile askıya asılması gerektiğinden; Adı geçen imar planı tadilatları 12/04/2022 tarih ile 12/05/2022 tarihleri arasında ilan edilmiştir.

ŞİRİNTEPE.pdf

X