1 Temmuz'da Biga'da Başlayan Uygulamalar

BİGA İLÇESİ UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI

Karar Tarihi : 28.06.2021
Karar No : 2021/143

Biga İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 28.06.2021 tarihinde Biga Kaymakamı Mustafa CAN
başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Gündem :

1.Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında İlçemizde alınması gereken tedbirlerin görüşülmesi

2.Kurul üyelerinin istek ve önerileri.

K A R A R :

Koronavirüs (Covid-19) salgınının seyrinde yaşanan gelişmeler ile Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ile Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan 21 Haziran 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde ele alınan kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabı kapsamındaki
aşağıdaki tedbirler 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren İlçemizde hayata geçirilecektir;

1. SOKAĞA ÇIKMA ve ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMALARI
01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde hali hazırda uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamaları (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’e kadar sürdürülecektir.
1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmayacaktır.

2. İŞYERLERİNİN FAALİYETLERİ
Tüm işkolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik,
maske ve mesafe kurallarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde
kendi işkolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla;
2.1 Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm işyerleri, 1 Temmuz 2021 Perşembe
gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebileceklerdir.
2.2 Sektörün talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, 1 Temmuz 2021
Perşembe gününden itibaren faaliyet göstereceklerdir.
2.3 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen masa ve/veya sandalyeler arasındaki mesafe
kurallarına uyulmak kaydıyla, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren yeme-içme yerlerinin açık
veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamalar
uygulanmayacaktır.
2.4 Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş vb. oyunların oynandığı işyerlerinde söz konusu
oyunların oynanmasına/oynatılmasına dair mevcut kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren
sona erdirilecek ve oyun oynanmasına/oynatılmasına müsaade edilecektir.
2.5 Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm
işyerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış
saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecektir.
2.6 Hali hazırda konaklama tesislerinde saat 22.00’de, diğer yerlerde ise saat 21.00’de sona eren
müzik yayınları (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021
tarihinden itibaren saat 24.00’e kadar yapılabilecektir.
2.7 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve esaslara uymak kaydıyla park, bahçe,
kamp alanı, piknik/mesire alanı gibi yerlere dair ilgili Genelgelerle getirilen ilave kısıtlamalar 1 Temmuz
2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacaktır.
2.8 Salgının yayılımı açısından çok ciddi risk oluşturması nedeniyle faaliyet konusu nargile
salonu/kafesi olan işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmeye devam edilecek
ve konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir işyerinde nargile servisi yapılmayacaktır.
3. TOPLANTI/ETKİNLİKLİKLER İLE NİKAHLAR/DÜĞÜNLER
Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir etkinlik/faaliyet ile ilgili
olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla;3.1 STK’lar, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kooperatif ve birliklerin
genel kurul dahil geniş katılımlı tüm etkinlikleri ile her türlü toplantı, gösteri veya yürüyüşleri için halen
geçerli olan kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer ayrılarak
yapılmasına dair uygulama aynı şekilde sürdürülecektir.
3.2 Nikah ve Düğün merasimlerinde;
-Yiyecek/içecek ikramı yapılabilecektir.
-Canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayını saat 24.00’e kadar yapılabilecektir.
-Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan “düğün sırasında sosyal mesafenin
korunamayacağı oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamalıdır” hükmü doğrultusunda, Sağlık
Bakanlığınca bu konuda yeni bir tavsiye kararı alınıncaya kadar düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe
kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabilecektir.
-Nikah/düğün merasimlerinde (kapalı yerler için halen uygulanmakta olan kişi başına asgari 6
metrekare yer bulunması şartı dışında) katılımcı sınırlamasına gidilmeyecektir.
-Köy düğünlerine 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren izin verilecek olup, belirtilen
tarihten itibaren sokak düğünlerine (il, ilçe ve beldelerde) izin verilip verilmeyeceği İlçe Hıfzıssıhha
Kurullarında kararlaştırılacaktır.
-Sünnet, nişan ve kına gibi etkinliklere ise daha önceden duyurulduğu üzere 1 Temmuz 2021
tarihinden sonra izin verilecektir.
3.3 Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere kişi başına asgari açık alanlarda 4
metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılmak ve Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde
belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilecektir.
4. TOPLU ULAŞIM TEDBİRLERİ
Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde toplu taşıma ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile
temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla;
4.1 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren şehir içi ve/veya şehirlerarası tüm toplu taşıma
araçlarındaki yolcu/koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verilecektir.
4.2 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler/çocuklarımızın şehir içi toplu taşıma
araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacaktır.
5. KONAKLAMA TESİSLERİNE DAİR TEDBİRLER
5.1 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde getirilen tüm kural ve esaslar ile temizlik, maske ve
mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla; konaklama tesislerine yönelik ilgili Genelgelerimizle getirilen
kısıtlama ve tedbirlerin uygulanmasına son verilecektir.
5.2 Konaklama tesislerinin açık veya kapalı alanlarında düzenlenecek olan eğlence ve etkinliklerde,
fiziki mesafe kuralının yanı sıra faaliyet konusuna göre Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan
diğer usul ve esaslara uyulması sağlanacaktır.
5.3 İşletmecileri tarafından konaklama tesisleri içerisindeki alanlarda (restoran, kulüp vb.)
yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi ve fiziki mesafe kurallarının uygulanabilmesi için her türlü tedbir
alınacaktır.
6.KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA MESAİ
6.1 Temel usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirlenecek şekilde; kamu kurum ve
kuruluşlarında halihazırda uygulanmakta olan 10.00-16.00 mesai uygulaması sona erdirilerek 1 Temmuz
2021 Perşembe gününden itibaren normal mesai düzenine geri dönülecektir. Kamu kurum ve kuruluşları
için günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresi bölgelerin ve hizmetin özelliklerine
göre valilerce tespit edilecektir.
7. SINIR KAPILARINDA UYGULANACAK TEDBİRLER
7.1 Ülkemize girişte sınır kapılarında uygulanacak tedbirlere ilişkin 31.05.2021 tarih ve 8832 sayılı
İçişleri Bakanlığı Genelgesiyle getirilen düzenlemelerde aşağıdaki değişiklikler hayata geçirilecektir;
-Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan ülkemize gelen kişiler ile
son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasına sonverilecek ve bu kapsamdaki kişilerin ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test
raporu ibrazı yeterli görülecektir.
-Afganistan ve Pakistan’dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu
anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasının süresi 10 güne düşürülecek ve karantinanın 7 nci
gününde uygulanan PCR testinin negatif çıkması halinde zorunlu karantina uygulaması sonlandırılacaktır.
PCR testinin pozitif çıkması halinde ise Sağlık Bakanlığı COVİD19 rehberi doğrultusunda hareket
edilecektir.
-Bu şekilde ülkemize gelen ve zorunlu karantinaya tabi olan kişiler Valiliklerce belirlenen yurtlarda
karantinaya alınabileceği gibi karantina oteli olarak hizmet veren konaklama tesislerinde de karantinaya tabi
tutulabilecektir. Karantina otelleri, konaklama ücretleri, bu kişilerin sınır kapılarından transferleri vb.
hususlara ilişkin usul ve esaslar Valiliklerce belirlenecek ve ilan edilecektir.
7.2 Sınır kapılarımızdan girişte azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz
edemeyen vatandaşlarımıza sınır kapılarında PCR veya hızlı antijen testi uyguladıktan sonra ikametlerine
gitmelerine izin verilecek ve test sonucu pozitif çıkanların ikametlerinde izolasyona alınmaları sağlanacaktır.
8. GENEL ESASLAR
8.1 Biga Kaymakamlığınca, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir
işkolu/faaliyet alanına ilişkin ayrı ayrı belirlenmiş olan tedbir, usul ve esasların ilgili işyeri yetkilileri ve
çalışanlarına hatırlatılmasına dair bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilecektir.
8.2 Gerek İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgeleri gerekse Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve
Çalışma Rehberinde belirlenen tedbir, usul ve esaslar çerçevesinde, önümüzdeki dönemde Kaymakamlık
koordinesinde kolluk kuvvetlerinin azami düzeyde kapasite ile katılım gösterdiği (diğer kurum ve
kuruluşların personeli/görevlileri ile takviye edilmiş şekilde) yoğunlaştırılmış denetimler
gerçekleştirilecektir.
8.3 Yürütülecek her türlü denetim faaliyetinde işyeri sahipleri/çalışanları ile vatandaşlarımızı
kurallara uymaya/sorumlu davranmaya nezaketle davet eden rehberlik edici bir yaklaşım sergilenecek olup,
kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suiistimal edici tutum ve
davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari/adli işlem tesisinden imtina edilmeyecektir.

Kararlarımızla ile ilgili uygulamalarda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,kararlarımızın basın-yayın organlarıyla ve mutad ilan vasıtalarıyla ilan edilmesine,sıralı/sorumlu amirlerce tüm
birimlerimizle koordinasyon ve işbirliği çerçevesinde hareket edilerek gerekli tedbirlerin alınmasına ve mağduriyete neden olunmamasına,alınan kararlara uymayanlara 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282.ve ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara Türk Ceza Kanunu’nun 195.maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususlarına;

Oybirliği ile karar verilmiştir.

X