Politikamız

Yasal mevzuat ve yükümlülükler doğrultusunda vatandaş odaklı, kolay ulaşılabilir, hızlı çözüm üretebilen, şeffaf, hesap verebilen bir yönetim politikası yürütmek. Bu yönetim politikasını ise;

-Şeffaflık ve hesap verebilirlik

-Objektiflik

-Liyakat

-Dürüstlük

-Yeniliğe ve gelişime açıklık

-İnsana ve hukuka saygı

-Etik değerlere bağlılık

-Katılımcı yönetim

-Kolay erişilebilirlik

-Sürdürülebilirlik

-Doğaya ve çevreye duyarlılık değerlerini amaç edinerek gerçekleştirmektir.

X