HAMDİBEY MAH.15,16,17,18,19 VE 20 NOLU ADALAR İLE İSTİKLAL MAH. 315 VE 463 NOLU ADALARIN BULUNDUĞU ALANDA ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ ÇALIŞMASI

 

İ L A N

 

Belediye Başkanlığından; Belediyemiz Encümeninin 23/06/2022 tarih ve 2022/169 sayılı kararı ile, İlçemiz Hamdibey Mahallesi 15 ada 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ve 95 no.lu parseller, 16 ada 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ve 32 no.lu parseller, 17 ada 15, 16, 17, 18 ve 19 no.lu parseller, 18 ada 12, 13, 14 ve 15 no.lu parseller, 19 ada 12 no.lu parsel, 20 ada 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28 no.lu parseller ile İstiklal Mahallesi 315 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 17, 18, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 140, 141 ,142, 143, 144, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 ve 186 no.lu parseller, 463 ada 35, 36, 37, 38, 39, 49, 50, 56, 57, 58, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 ve 150 no.lu parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi uyarınca yapılan Arsa ve Arazi Düzenlemesi işlemi için hazırlanan parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri tasdik edilmiş olup; aynı maddeye göre 24/06/2022 tarih ile 25/07/2022 tarihleri arasında ( 24/06/2022 ve 25/07/2022 tarihleri dahil) bir ay süre ile askıya asılmıştır. Adı geçen yerdeki parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri ile ilgili itirazları olanlar itirazlarını 25/07/2022 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar yapmaları gerekmektedir.

 

DURUM HARİTASI.pdf

X