HAMDİBEY VE İSTİKLAL MAH. SINIRLARI İÇERİSİNDE YAPILAN ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ ÇALIŞMASI 2. ASKI İLANI

İ L A N

Belediyemiz Encümeninin 23/06/2022 tarih ve 2022/169 sayılı kararı ile, İlçemiz Hamdibey Mahallesi 15 ada 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ve 95 no.lu parseller, 16 ada 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ve 32 no.lu parseller, 17 ada 15, 16, 17, 18 ve 19 no.lu parseller, 18 ada 12, 13, 14 ve 15 no.lu parseller, 19 ada 12 no.lu parsel, 20 ada 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28 no.lu parseller ile İstiklal Mahallesi 315 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 17, 18, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 140, 141 ,142, 143, 144, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 ve 186 no.lu parseller, 463 ada 35, 36, 37, 38, 39, 49, 50, 56, 57, 58, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 ve 150 no.lu parselleri kapsayan bölgede 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi uyarınca yapılan Arsa ve Arazi Düzenlemesi işlemi için hazırlanan parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri tasdik edilmiş 24/06/2022 tarih ile 25/07/2022 tarihleri arasında ( 24/06/2022 ve 25/07/2022 tarihleri dahil) askıya çıkarılmıştır. Askı süresi içerisinde kurumumuza yapılan 11 itirazın 4 tanesi uygun görülerek parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri revize edilerek 04/08/2022 tarih ve 2022/210 Sayılı Encümen Kararı ile tasdik edilmiş olup, aynı maddeye göre bir ay süre ile askıya asılması gerektiğinden; Adı geçen alana ait 1547 ada , 1548 ada ve 1573 ada için revize edilen parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri tasdik edilmiş olup; aynı maddeye göre 05.08.2022 tarih ile 05.09.2022 tarihleri arasında ( 05.08.2022 ve 05.09.2022 tarihleri dahil )bir ay süre ile askıya asılmıştır. Adı geçen yerdeki 1547 ada , 1548 ada ve 1573 ada için revize edilen parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri ile ilgili itirazları olanlar itirazlarını 05/09/2022 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar yapmaları gerekmektedir. Sayın Halkımıza duyurulur.

 

DURUM HARİTASI-2.askı.pdf

X