Biga Belediyesi Haziran 2019 Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
alt
alt
alt
alt
alt

Biga Belediye Meclisi Haziran - 2019 ayı olağan Meclis toplantısı Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşti.

Meclis toplantısında gündeme alınan 12 madde belediye meclis üyelerince görüşülürken ilk olarak Çiftçi Malları Murakabe Heyeti üye seçimi yapıldı. Toplantının ilk gündem maddesi kapsamında, 4081 sayılı Çiftçi Mallarını Koruma Kanunu gereğince Çiftçi Malları Murakabe Heyeti’ne gizli oy ile üyeler seçildi. Asil üyeler Yahya Bulan, Mümin Kahraman, Mehmet Tamer Ergün, Murat Ceylan ve Cüneyt Oflaz’dan oluşurken, yedek aday üyeler ise Kerim Özdemir, Sıtkı Keçeci, Mehmet Altındiş, Tevfik Başarır ve Taner Kömürcü’den oluştu.

Gündem maddeleri içinde bulunan, Belediye Başkanının zorunlu gördüğü takdirde, Belediye Meclis Üyeleri arasından görevlendireceği iki adet başkan yardımcısına ödenecek aylık ücretin tespitinin görüşülmesi esnasında söz alan CHP Grup Sözcüsü Ergün Tulnay’ın yanında getirdiği kağıttan okuyarak bulunduğu eleştiriye, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Bizler değerli halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek ve sorunları kısa zamanda çözebilmek için, kanun ve yasaların belediyelere verdiği bir hakkı kullanıyoruz ve belediye başkan yardımcılıklarını önemsiyoruz. Biz hizmet yolunda adım attığımızda her zaman bu iş ekip işi dedik ve belediyemizi de ekip ruhuyla yöneteceğimizi ifade ettik. Çünkü halkımızın teveccühüyle görevde bulunan her birimizin donanımı ve bilgi birikimi farklıdır. Şimdi hesap yapmasını çok iyi bilen arkadaşların belediye borcunun nereden nereye ulaşmasına rağmen son beş yılda neden bu hesapları yapmadığını da ben kendilerine soruyorum. Bu hesapları yapmayanlar şimdi başkan yardımcılarının matematiksel hesabını yapmaya çalışıyor. İlçe başkanlığınız, siyasi partiniz bir yazıyı yazarak önünüze koymuş ve siz de bunu burada okudunuz. Elbette ki bu da sizin göreviniz” sözleriyle yanıt verdi.

Toplantı gündeminde yer alan, Biga 1/5000 ölçekli ilave Revizyon Nazım İmar Planları ve 1/1000 ölçekli ilave Revizyon Uygulama İmar Planı Kararlarının, Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün raporu yazısı ile İmar Komisyon raporundaki plan tutanakları ve plan kararlarına yönelik detaylı bir şekilde inceleme ve araştırma yapılması için oybirliğiyle komisyona sevk edildi.

Gündem dışı olarak, 8-14 Temmuz 2019 tarihleri arasında Bosna Hersek’te gerçekleştirilecek olan Srebrenitsa katliamının anma etkinliklerine Belediye Başkanı, Meclis Üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin Biga’yı temsilen görevli katılım sağlamaları için görüşme yapıldı. Görüşmede, ulaşım olarak kullanılacak otobüsün belediye bütçesinden ödenmesi, katılımcıların diğer tüm giderlerinin ise kendileri tarafından karşılanması oybirliğiyle kabul edildi.

Diğer gündem maddelerinin de görüşülmesiyle Haziran ayı toplantısı sona erdi. Biga Belediye Meclisi Temmuz ayı Meclis toplantısı ise 2 Temmuz 2019 Salı günü yapılacak.

X