2023 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanımız Bülent ERDOĞAN başkanlığında gerçekleştirildi.

Resim
Resim
Resim
Resim
alt
alt
alt
alt
Özet
:
Belediye Başkanımız Bülent Erdoğan'ın başkanlığında, 2023 yılı Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı Meclis üyelerimizin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda 5 gündem maddesi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Siyasi parti ilçe temsilcileri, muhtarlar, vatandaşlar ve basın mensupları da toplantıya katıldılar.

Belediye Başkanımız Bülent Erdoğan'ın başkanlığında, 2023 yılı Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı Meclis üyelerimizin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda 5 gündem maddesi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Siyasi parti ilçe temsilcileri, muhtarlar, vatandaşlar ve basın mensupları da toplantıya katıldılar.

Yeterli çoğunluğun mevcut olması ile birlikte toplantı gündemlerinin görüşülmesine geçildi. 

  • Toplantı gündeminin 1. maddesinde yer alan 2022 mali yılına ait Gelir Gider Hesap Kesim hesaplarının tetkikine dair Belediyemiz Encümeninin 13.04.2023 tarih ve 2023/119 sayılı raporu hakkında kimse söz almadı. Encümen raporunun Plan Bütçe Komisyonuna havalesiyle, komisyon tarafından verilecek raporun toplantının 2. birleşiminde görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi. 
  • Toplantı gündeminin 2. maddesinde yer alan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün görev ve çalışma taslağına dair 10.04.2023 11385 sayılı yazı tekrar okunmayıp, gündem maddesi hakkında kimse söz almadı. 5393 sayılı belediye kanunun 15,48 ve 49. maddeleri uyarınca belediyemiz İklim Degisikligi Sıfır Atık Müdürlüğü'nün görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usül ve esaslarını belirlemek üzere hazırlaranan Biga Belediyesi İklim Degisikligi Sıfır Atık Müdürlüğü'nün görev ve çalışma yönetmelik taslağı oy birliğiyle kabul edildi.
  • Toplantı gündeminin 3. maddesinde yer alan Park ve Bahçeler Müdürlüğü'müzün yeni yapılan parka isim verilmesine dair 20.04.2023 tarihli 12012 sayılı yazısı tekrardan okunmayıp, gündem maddesi hakkında kimse söz almadı. Belediyemiz tarafından yeni yapılan ve Fatma Bozkurt adına tüm malzemeleri hayırsever bir vatandaş tarafından hibe edilen ilçemiz Çavuşköy Mahallesi, Çavuşköy iç yolu ile Aşıkdede yolunun kesiştiği noktada yer alan parkın adının "Fatma Bozkurt Parkı" olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.
  • Toplantı gündeminin 4. maddesinde yer alan belediyemiz norm kadrosuna Afet İşleri Müdürlüğü kadrosunun eklenmesine dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlügü'nün 20.04.2023 tarih ve 11962 sayılı yazısı okunmayıp, gündem maddesi hakkında kimse söz almadı. 09.04.2023 tarih ve 32158 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mali İdareler Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik'te değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 2. maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mali İdareler Birlikleri Tasnif Cetvelleri D grubu İlçe ve Belde Belediyeleri Cetvelinde D12 grubunda yer almakta olup, iş bu D12 grubunda eklenen Afet İşleri Müdürlüğü kadrosunun belediyemiz norm kadro cetveline eklenmesiyle tanzim edilen ilişikteki 1 sayılı cetveldeki 1 adet müdür kadrosunun oluşturulması oy birliğiyle kabul edildi.
  • Toplantı gündeminin 5. maddesinde yer alan plan tadilatı talebine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 27.04.2023 tarihli 12267 sayılı yazısı okunmayıp, gündem maddesi hakkında kimse söz almadı. İlçemiz Şirintepe Mahallesi 1086 ada 9 numaralı parsel sınırları içerisindeki kuzey doğu güney batı ekseninden geçen 7 metre genişliğindeki yaya yolunun alanın güney kısmına doğru kaydıralacak şekilde plan tadilatı talebinin Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21. maddesi hükmü gereğince imar komisyonuna havale edildi. 

Toplantı sonrasında Biga Kent Konseyi Başkanı Metin Tatlı'nın doğum günü Belediye Başkanı'mız Bülent Erdoğan ve tüm meclis üyeleri tarafından kutlandı.

X