Belediye Başkanımız Bülent Erdoğan'ın başkanlığında, 2023 yılı Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşimi Meclis üyelerimizin katılımıyla gerçekleşti.

Resim
Resim
Resim
alt
alt
alt
Özet
:

Belediye Başkanımız Bülent Erdoğan'ın başkanlığında, 2023 yılı Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşimi Meclis üyelerimizin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda 5 gündem maddesi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Siyasi parti ilçe temsilcileri, muhtarlar, vatandaşlar ve basın mensupları da toplantıya katıldılar.

Yeterli çoğunluğun mevcut olması ile birlikte toplantı gündemlerinin görüşülmesine geçildi. 

Toplantı gündeminin 1. maddesinde yer alan 2022 mali yılına ait Gelir Gider Hesap Kesim hesaplarının tetkikine dair Plan Bütçe Komisyonu'nun 5 Mayıs 2023 tarihli raporu hakkında kimse söz almadı. 2022 mali yılına ait Gelir Gider Hesap Kesim hesaplarının tetkikine dair Plan Bütçe Komisyonu'nun hazırladığı 5 Mayıs 2023 tarihli raporu oy birliğiyle aynen kabul edildi.

Toplantı gündeminin 2. maddesinde yer alan plan tadilatı kabul ve tasdiki ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 05.05.2023 tarihli 12704 sayılı yazısı ve İmar Komisyonu'nun 4 Mayıs 2023 tarihli yazısı okunmayıp, gündem maddesi hakkında kimse söz almadı. İlçemiz Şirintepe Mahallesi 1086 ada 9 numaralı parsel sınırları içerisindeki kuzey doğu güney batı ekseninden geçen 7 metre genişliğindeki yaya yolunun alanın güney kısmına doğru kaydırılacak şekilde yetkili şehir plancısı tarafından hazırlanan plan tadilatının komisyon raporunda olduğu şekilde aynen kabul ve tasdiki oy birliğiyle kabul edildi.

X