• Nüfus Cüzdanlarının Asılları
 • Fotoğraf (4' er adet)
 • --16 yaşını dolduran kadın ve erkek hakimin izni ile
 • --17 yaşını dolduran kadın ve erkek velinin izni ile
 • --18 yaşını dolduran kadın ve erkek şahsi müraacat
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 1 Gün
 • T.C.Kimlik Numarası
 • İletişim adresi ve irtibat telefonu
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 15-30 Gün
 • Başbakanlık iletişim merkezinden gelen başvurular
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 15-30 Gün
 • T.C.Kimlik Numarası ve Belediye Sicil Numarası
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 30 Saniye
 • T.C.Kimlik Numarası ve Belediye Sicil Numarası
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 2 Dakika
 • T.C.Kimlik Numarası ve Belediye Sicil Numarası
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 5 Dakika
 • Nüfus Cüzdanı
 • Varsa Hastalığı ile ilgili Sağlık Kurulu Raporu
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 1 GÜN
 • Kişinin veya Bir Yakının gelmesi ile Tahsilat anında yapılır.
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 1 DAKİKA
 • Fatura
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 1 GÜN
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Deprem Sigortası
 • Sayaç Bilgileri
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 10 DAKİKA
 • Aplikasyon Krokisi
 • Plan Örneği
 • Tapu Fotokopisi
 • Harç Makbuzu
 • Dilekçe
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 10 GÜN
 • Dilekçe
 • İmar Durumu
 • Tapu
 • Tapu maliki Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Müteahhit Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Müteahhit Sicil Kayıt Belgesi
 • Müteahhit Taahhütnamesi (Ek1 Form18)
 • Müteahhit Vergi Levha Fotokopisi
 • Yapım Sözleşmesi
 • Proje Müellifi Mimar Taahhütnamesi (Ek1 Form1)
 • Fenni Mesul Mimar Taahhütnamesi
 • Proje Müellifi İnşaat Mühendisi Taahhütnamesi (Ek1 Form1)
 • Fenni Mesul İnşaat Mühendisi Taahhütnamesi (Ek1 Form3)
 • Proje Müellifi Elektrik Mühendisi veya Teknikeri Taahhütnamesi (Ek1 Form1)
 • Fenni Mesul Elektrik Mühendisi Taahhütnamesi (Ek1 Form1)
 • Proje Müellifi Makine Mühendisi Taahhütnamesi (Ek1 Form1)
 • Fenni Mesul Makine Mühendisi Taahhütnamesi (Ek1 Form4)
 • Proje Müellifi Jeoloji Mühendisi Taahhütnamesi (Ek1 Form1)
 • Harita Plan Örneği
 • Aplikasyon Krokisi
 • Kanal Kot Tutanağı
 • Yol Kot Tutanağı
 • Proje ve Proje Cd’si
 • Zemin Etüd Raporu
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 15 GÜN
 • Dilekçe
 • İmar Durumu
 • Tapu
 • Tapu Maliği Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Müteahhit Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Müteahhit Sicil Kayıt Belgesi
 • Müteahhit Taahhütnamesi (Ek1 Form8)
 • Müteahhit Vergi Levha Fotokopisi
 • Yapım Sözleşmesi
 • Şantiye Şefi Taahhütnamesi (Ek1 Form6)
 • Şantiye Şefi Sözleşmesi
 • Şantiye Şefi Adres Beyanı
 • Şantiye Şefi Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Proje Müellifi İnşaat Mühendisi Taahhütnamesi (Ek1 Form1)
 • Proje Müellifi İnşaat Mühendisi Taahhütnamesi (Ek1 Form1)
 • Proje Müellifi Elektrik Mühendisi veya Teknikeri Taahhütnamesi (Ek1 Form1)
 • Proje Müellifi Makine Mühendisi Taahhütnamesi (Ek1 Form1)
 • Proje Müellifi Jeoloji Mühendisi Taahhütnamesi (Ek1 Form1)
 • YİBF
 • Yapı Denetim Taahhütnamesi
 • Yapı Denetim Sözleşmesi
 • Yapı Denetim Kontrol Formu
 • Damga Vergisi Alındı Makbuzu
 • Harita Plan Örneği
 • Aplikasyon Krokisi
 • Kanal Kot Tutanağı
 • Yol Kot Tutanağı
 • Proje ve Proje CD si
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 15 GÜN
 • İskan Raporu
 • SGK Pirim Borcu olmadığına dair yazı
 • Vergi Dairesi İlişik Kesme yazısı
 • Telekom Ankastre Raporu
 • Beton Numune Basınç Dayanım Raporu
 • Beton Çeliği Numune Çekme Deneyi Raporu
 • Yapı Denetim İş Bitirme Tutanağı
 • Harç Makbuzu
 • Sığınak Raporu
 • İskan Dilekçesi
 • Asansör İşletme Ruhsatı
 • Vaziyet Planı
 • Enerji Kimlik Belgesi
 • Tapu
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • İnşaat Ruhsat Fotokopisi
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 15 GÜN
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Fotoğraf ( 2 adet )
 • Ustalık Belgesi / Çiftçilik Belgesi
 • Tapu Fotokopisi
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Kira Kontratı
 • Esnaf Sicil Kaydı / Ticaret Odası kaydı
 • Ticaret Sicil Gazetesi kuruluş kaydı
 • İmza sirküleri
 • Şirket Sözleşmesi.
 • İtfaiye Raporu
 • ÇED Raporu ( Gereklidir/ Gerekli Değildir)
 • İşyeri Akım Şeması
 • İşyeri Yerleşim Planı
 • Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri İçin Emniyet Uygun görüşü
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 2 SAAT
 • Öğrenci Başvuru Formu
 • Kayıt Formu
 • Veli Muvafakat Belgesi
 • T.C. Kimlik Fotokopisi
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 30 DAKİKA
 • Dilekçe-Resmi Yazı
 • Salon Tahsis Ücreti Makbuzu
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 1 GÜN
 • T.C. Kimlik Numarası
 • İkametgah Belgesi
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 1 HAFTA
 • Dilekçe
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 1 GÜN
 • Dilekçe
 • T.C. Kimlik Numarası
 • İkametgah Belgesi
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 3 GÜN
 • Dilekçe
 • T.C. Kimlik Numarası
 • İkametgah Belgesi
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 2 GÜN
 • Davetiye
 • Afiş
 • Duyuru
 • Program alanı hazırlıkları
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 10 GÜN
 • Davetiye
 • Afiş
 • Duyuru
 • Tören alanı hazırlıkları
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 10 GÜN
 • Dilekçe ve telefon ile müracaat
 • Şikayetin mücavir sınır içinde olması.
 • İstisnai Durumlarda İmar Planı veya Kroki ( Asfalt iş mevsimine göre )
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 1 HAFTA İLE 3 HAFTA ARASI
 • Dilekçe
 • Yol Kotu Tutanağı
 • Tapu Kayıt Örneği
 • İmar Durumu
 • Dosya Harç Makbuzu
 • Dosya Harita Mühendisleri Tarafından Hazırlanmış olmalı.
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 1 HAFTA
 • Dilekçe
 • Yol Kazı İzin Belgesi
 • Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinden ücretin yatırıldığına dair makbuz
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 1 HAFTA
 • Dilekçe
 • Mücavir Alan içinde olması.
 • Mevcut Planlarda yol olarak belirlenmiş olması.
 • Terk İşlemlerinin yapılmış olması.
 • Tapu Fotokopisi
 • İmar Durumu.
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) İŞ YOĞUNLUĞU- HAVA ŞARTLARINA GÖRE VE YAZ SEZONU İÇERİSİNDE
 • Dilekçe
 • Teknik Personelin hazırladığı metraj keşif tutanağı.
 • Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk servisinden ücretin yatırıldığına dair makbuz
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 1 GÜN
 • Dilekçe
 • Binaların Yangından Korunma Yönetmeliğine göre işyerinde Yangından korunma ve önleme Tedbirleri alındığı
 • Harç makbuzu
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 15 GÜN
 • Kimlik Fotokopisi,
 • İkametgah Belgesi,
 • Yaptığı iş ile ilgili Belgeler ve Sertifikalar,
 • Özgeçmişi,
 • Eğitim Belgesi
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 10 GÜN

 
 
 
Copyright© 2004 - 2016 Biga Belediyesi Tüm hakları saklıdır.