Tarihçe

Resim

Biga, Marmara Bölgesi’nin Güneybatı bölümünde yer alan Çanakkale iline bağlı bir ilçedir. Genel yüzölçümü 1331 hektardır. 2021 yılı sonu itibari ile Biga Merkez 57.350, köylerle toplamı 91.537 nüfusa sahiptir. Biga ilçe sınırları içinde ilçe merkezi dışında 2’si belde ve 109’u köy olmak üzere 111 yerleşim birimi mevcuttur. İlçe merkezinde 10 mahalle bulunmaktadır. Biga adının Latince kökenli bir sözcük olduğu ve “iki atla çekilen iki tekerlekli araba” anlamı taşıdığı bilinmektedir. Çanakkale ilinin en büyük ilçelerinden biri olan Biga, kendi adı ile adlandırılan Biga Yarımadası üzerinde kurulmuştur. Biga ilçe merkezi, Çanakkale-Bursa illeriyle Çan ilçesi karayollarının kesiştiği yerdedir.

Biga Türkiye sınırlarına katıldığında Osmanlı Devleti'nde mülki yönetim bölümleri Liva (Sancak) ve Kaza (İlçe) olarak iki kısımdan oluşuyordu. Biga, Kanuni Sultan Süleyman dönemine kadar kaza olarak yönetildi. Kanuni Sultan Süleyman döneminde ülke eyaletlere ve sancaklara ayrılınca Biga Sancak'a dönüştürülmüş ve Biga Sancağı adıyla merkezi Gelibolu'da olan Cezayir-i Bahr-i Sefid (Akdeniz Adaları) eyaletine bağlanmıştır. O dönemde Biga Sancağı bugünkü Çanakkale ilinin Anadolu'da kalan topraklarını kapsıyordu, hatta Balıkesir ili topraklarını da içine alıyordu.

Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi ile (1839), yenilik getiren "Teşkilat-ı Vilayet" (il Örgütlerinin Kurulması) tüzüğü 1867 yılında yürürlüğe girer. Bu tüzük hükümlerine uyularak İlçemiz Biga'da Belediye Örgütü 1870 yılında kurulmuştur.

Biga’nın ilk imar planı 1904 yılında, büyük yangından sonra yapılmıştır. Belediyede büyük yangından sonra tanzim edilen imar haritası altında hicri takvime göre 21 Mart 1321 tarihi (1905) yer almaktadır. Cumhuriyet döneminde kasabanın ilk imar planı, 1948 yılında yapılmış olup, imar planı üzerinde çeşitli değişiklikler yapılmakla birlikte “Nazım Planı” 1995 yılında tamamlanmıştır. 2007 yılı itibari ile şehir nüfusunun % 40 oranında artışı ve yoğunlaşan imar tadilat talepleri ile birlikte yeni revizyon imar planı çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalışmalar ile imar plan sınırları 100 hektar arttırılmış ve Temmuz 2009 tarihinde belediye meclisince onaylanmıştır. İmar planı çalışması gelecek 20 yıllık şehir yaşamının tüm ihtiyaçları dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir.

Biga’da ilk elektrik santrali 1923 yılında kurulmuştur. 1960 yılında şebeke, 1965 yılında ulusal elektrik ağına bağlanmıştır.

İlk motorlu itfaiye teşkilatı da 1929 yılında kurulmuştur. Biga’da ilk park, 1928 yılında açılmıştır. 

Biga Belediyesi’nde ilk bando teşkilatı 1917-1918 yıllarında kurulmuş ve zamanımıza kadar gelmiş olup, hala faaliyetlerine devam etmektedir.

Biga’ya ilk içme suyu 1932 yılında getirilmiştir. Şehrin su değerleri % 100 artırılmış olup, yeni projeler ile 2050 yılına kadar su ihtiyacının sağlıklı bir şekilde karşılanması planlanmıştır.

Biga Belediyesi sebze ve meyve hali 1950’li yıllardan beri hizmet vermektedir. Atık Su Projesi 2013 yılında tamamlanarak 2014 yılından itibaren Belediyemiz tarafından çalıştırılmaktadır.

Yeni Revizyon İmar Planı ile gelişmekte olan Biga’ya hizmet verecek yeşil alanlar, rekreasyon alanları, teknik altyapı alanları, eğitim-öğretim alanları, belediye hizmet alanları, ticari alanlar, sosyo-kültürel tesis alanları ve dini alanlar, konut alanları belirlenerek çağdaş şehir standartlarına sahip marka şehir vizyonu öngörülmüştür.

Bugünkü mevcut durum içerisinde belediyede; 89 memur, 52 işçi, 10 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 151 kişi çalışmaktadır. Belediyenin 381 arsa, 195 iş yeri, 113 arazi ve 7 mesken olmak üzere 696 adet gayrimenkulü bulunmakta olup, 180 adet iş yeri kiraya verilmiştir.

Biga Belediyesi bünyesinde Belediye Hizmet Binası, İtfaiye Müdürlüğü, Hal Binası, Mehmet Akif Ersoy Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, Halim Bey Konağı Kent Müzesi, Bilgi, Kültür ve Sanat Evleri, Kültür Sarayı, 23 Nisan Çocuk Kütüphanesi, Engelliler Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Biga Belediyesi Aksaz  Sosyal Tesisleri, Kıspet Ustası İrfan Şahin Er Meydanı, Abdiağa Çağlayan Trekking, Adapark, Şehit Teğmen Korhan Kuruçay Parkı, Şükrü Kemerli Parkı, Biga Şehir Parkı, Biga Belediyesi Halk Bahçeleri, Abdiağa Mesire Alanı gibi tesislerimizle doğrudan halka hizmet sunumunu devam ettirmekteyiz.

X