Hal Müdürlüğü

Hal Müdürü: Necdet Güçlü

Okul
:
Anadolu Üniversitesi
Bölüm
:
İşletme Fakültesi, Kamu Yönetimi
Telefon
:
0286 315 00 00 (Dahili: 220)
E-Posta
:
inka@biga.bel.tr
 

Vizyon

Kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde hizmetlerimizin aralıksız devamı ile halkımıza hizmet etmek ve memnuniyetini kazanmak.

Misyon

Sebze ve meyveler ile arz ve talep derinliğine göre belirlenecek diğer malların ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenilirliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasını, malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışını, üretici ve tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunmasını, meslek mensuplarının faaliyetlerinin düzenlenmesini, toptancı halleri ile pazar yerlerinin çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını ve işletilmesini sağlamaktır.

Görev ve Sorumluluklar

Toptancı halde satılan tüm sebze ve meyveler ile arz ve talep derinliğine göre belirlenecek diğer malların ticaretinin 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve kanuna istinaden

çıkarılacak diğer yönetmelik hükümlerine uygun olarak serbest rekabet sistemi içerisinde kaliteli, standartlara ve gıda güvenirliğine uygun olarak satışının yapılmasını sağlamak.

X