İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Resim

 

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü: Nurettin Yaşar

Okul: Anadolu Üniversitesi
Bölüm: Mali İdareler ve İşletme Fakültesi

Telefon : 0286 315 00 00 (Dahili: )

E-Posta: muhtarlik.isleri@bel.tr

 

 

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ

MİSYON :

Sıfır atık yönetim sisteminin kurulması, işletilmesi ve izlenmesini sağlamak, bu konudaki farkındalığın arttırılmasına yönelik bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yapmak, Atık oluşumunun önlenmesi için israfı önlemeye teşvik edecek çalışmalarda bulunmak, Kaynağında ayrı biriktirilen atıkların birbirleriyle karıştırılmadan toplanmasına yönelik altyapıyı geliştirip yaygınlaştırmak, tüm atık türlerinin çevre mevzuatına uygun yönetimini sağlamak. İklim değişikliği ile mücadele ve uyum kapsamındaki faaliyetleri yürütmek, enerji verimliliğini ve sürdürebilirliğini ön plana alacak çalışmalar yapmak.

VİZYON :

Belediyemiz sorumluluk ve etki alanlarımızda yaşanabilir ve sürdürebilir bir çevre için sıfır atık prensibi ile çevre kirliliğine etken olan tüm kirletici faktörlerin atıkların önlenmesini, yeniden kullanılmasını, geri kazanılmasını ve kontrolünü sağlayan bir kurum olmak.

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI :

 1. Belediye sınırları içerisinde sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre oluşturulabilmesi için görev yapar.
 2. Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik koşullara en uygun geliştirilebilir teknolojiyi belirleyerek, kurulacak tesis/işletmelere yönelik görüş bildirir. Çalışma konularına ilişkin proje ve öneri geliştirir, uygular.
 3. Çevre koruma ile ilgili olarak alınması ve uygulanması gereken tedbirler konusunda, kanuni mevzuata uygun olarak verilen görevleri yerine getirmek üzere gerekli iş ve işlemleri yürütür.
 4. Çevreye ve İklim Değişikliğine ilişkin duyarlılık ve farkındalık yaratmak ve çevre uygulamalarına etkinlik kazandırmak amacı ile gerekli eğitim faaliyetlerini izler, destekler, yönlendirir ve tanıtımını yapar.
 5. Çevre ve İklim Değişikliği konusunda Belediye içinde diğer müdürlüklerle ve görev verilen-görev edinen kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, gönüllülerle işbirliği ve koordinasyon sağlar.
 6. İş yerlerinin ruhsatlandırma aşamasında insan sağlığına zarar veren ve çevre kirliliği yaratan durumunun olup olmadığının yerinde analizini yaparak görüş verir.
 7. Çevre ve İklim Değişikliği ile ilgili yürütülen faaliyetler hakkında vatandaşların ve çeşitli kuruluşların gerek doğrudan gerekse de iletişim merkezine gelen dilek ve şikayetleri ile ilgili olarak gerekli araştırmaları yapar, talep ve şikayetleri değerlendirip, yazışmaları yürütür.
 8.  Mer’i mevzuat öngördüğü diğer görevler ile başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlar.
 9.  CİMER, Belediye Whatsapp hattı, EBYS üzerinden ve şifai gelen çevresel konulardaki şikayet, talepleri değerlendirir, çözümler üretir ve geri dönüş sağlar.
 10.  Çevre kirliliğinin ve küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak amacı ile sıfır atık çalışmalarını yürütür.
 11.  Çevre ve İklim değişikliği bilincinin geliştirilmesi yönünde eğitimler ve atık toplama kampanyaları düzenler. Koordinasyonu sağlar.
 12. Atık getirme merkezi, mobil atık getirme merkezi ve sahadaki konteynerlerin içerisinde atıkların biriktirilmesini sağlar, sahada denetimini yapar ve beyan işlemlerini yürütür.
X