İtfaiye Müdürlüğü

Resim

İtfaiye Müdürü: Recep Tatlıdilli

Okul
:
Anadolu Üniversitesi
Bölüm
:
Konaklama İşletmeciliği
Telefon
:
0286 316 95 22
E-Posta
:
recep.tatlidilli@biga.bel.tr
 
 

Görev ve Sorumluluklar

Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek. Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma

çalışmalarını yapmak. Su baskınlarına müdahale etmek. Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma ve çalışmalarını yapmak. Su baskınlarına müdahale etmek. Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak. Halkı, kurum ve kuruluşları

itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak. Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirimesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve

donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle iş birliği yapmak, İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda

mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek. 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak

X