Afet İşleri Müdürlüğü

Resim

Afet İşleri Müdür: Erdem Berber

Okul          : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Bölüm       :  İnşaat Mühendisliği

Telefon      : 

E-Posta     : erdemberber@biga.bel.tr

 

Misyon


        Ulusal ve uluslararası alanda meydana gelebilecek her türlü afet ve acil durum olayına müdahale edebilecek, proaktif ve etkin bir önleme ve müdahale sistemi oluşturmak, afet zararlarını azaltıcı inovatif projeler geliştirmek, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri ile ilçe halkını afetlere hazırlamak ve bu amaca yönelik çalışan tüm paydaşlar ile koordinasyon içinde çalışmak.

 

Vizyon


         Ulusal ve uluslararası alanda yapılacak projeler ve arge çalışmaları ile afetlere dirençli bir kent oluşturmak.Biga ilçemizi ve halkımızı “TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) doğrultusunda, Afetlere Hazırlıklı ve Dayanıklı Kılmak” adına aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmek.

 

Afet İşleri Müdürlüğü nün Görevleri ve Sorumlulukları:

 

• Yurt içi ve yurt dışında meydana gelen afet ve acil durumlarda arama ve kurtarma hizmetlerini yürütmek,

• Ulusal yardım ve uluslararası insani yardım faaliyetlerine katılmak,

• İlçemiz sınırlarında bulunan kurum, kuruluş ve kişilere yönelik Temel Afet Bilinci Eğitimlerini planlamak ve yapmak,

• Sorumluluk bölgesinde planlanan arama ve kurtarma tatbikatlarına katılmak,

• Görev verilmesi halinde yurt içi ve dışında yapılacak eğitim ve tatbikatlara katılmak,

• Arama, kurtarma ve insani yardım konularında yapılacak eğitimlerin tatbiki bölümlerine imkanlar ölçüsünde yardımcı olmak,

• Afet ve acil durum hallerinde olay yerine hızlı bir şekilde ulaşabilmek için haberleşme, toplanma, yükleme ve intikal tatbikatları yapmak,

• Katıldıkları görevlere ilişkin belge ve rapor hazırlamak,

• Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında hazırlanan yerel düzey arama ve kurtarma çalışma grubu planını hazırlamak ve uygulamak,

 

X