Fen İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdür Vekili: Erdem Berber

Okul
:
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Bölüm
:
İnşaat Mühendisliği
Telefon
:
0286 315 00 00 (Dahili: 400)
E-Posta
:
erdemberber@biga.bel.tr
 

VİZYON

Müdürlüğümüz bireysel hak ve toplum yararına olan çalışmalarına devam edip daha iyi hizmet yapma sorumluluğunun bilincinde olup halkımıza yakışan güzellikleri keşfedip, Başkanlık Makamının emir ve müsaadesi doğrultusunda sistematik olarak uygulayan idealist Müdürlüktür. Çağdaş, estetik ve modern görünümlü yapılaşma ve hizmet; doğanın korunduğu, mevcut yaşamda barınılan yerlerin huzurlu ve sorunsuz olması için gereken titizliğin gösterilmesidir.

Müdürlüğümüz hukuk, hoşgörü, adaletli hizmet etme sorumluluğunu yaşayıp yaşatan insanlık onuruna yaraşır biçimde, yaptığı hizmetlerde toplum sağlığını ön planda tutan görev anlayışındadır.

Müdürlüğümüz kentsel gelişimin, Belediye hizmetlerinde kalite ve verimliliğin temel unsurlar olarak değerlendirilmesiyle sağlanabileceğine kalite ve verimlilik ise Müdürlüğümüz personelinin, misyonlarının gereğini yerine getirebilmek için geceli ve gündüzlü çalışmalara katılmaları, Riyaset makamı ve Müdürlüğümüz arasında güçlü iletişim ve koordinasyon sağlanmasıyla mümkündür. Fen işleri Müdürlüğü olarak anlayışımız, öncü ve örnek birim olmaktır. 


MİSYON

Fen işleri Müdürlüğü; Şehrimizin sosyal yaşamında çok önemli yer tutan üst ve alt yapıların, hedeflenmiş olan işlerin planlanmasını ve elde edilmiş projelerin uygulamasını yapmak, ayrıca diğer kamu kuruluşlarınca yapılması planlanan işlerin takibi ve koordinasyonunu sağlamakla görevlidir. Yapı tesis ve onarım işleri kapsamında ihale, şartname ve dosyalarını hazırlamak, ihale sonrası sözleşme şartlarına göre yapı denetimi, yapım süresince inşaatların hak edişlerinin hazırlanmasına yapım bitiminde geçici ve kesin kabullerin yapılması ve kesin hesaplarının tamamlanması, takip edecek yılın yapı inşaat programının hazırlanmasını gerçekleştirmektir. 


Görev, Yetki ve Sorumlulukları

1)    Müdürlüğe, kurum içi ve kurum dışından gelerek havalesi yapılan evrak ve dosyaların kayıt, dosyalama, arşivleme ve yazışma işlemleri ile ilgililere dağıtımının sağlanmasını yapmak,

2)    Şahıs, firma veya kuruluşların Belediyeye resmi başvurusuna müteakip Müdürlüğe havalesi yapılan dilekçe ve yazıları değerlendirmek, sorumlulara iletmek, sonuçlandırmak ve geri bildirimlerini yapmak

3)    Stratejik plan ve performans programına göre, yol ve köprü ulaşım üstyapıları, büyük ölçekli tema park ve gezinti alanları, meydan ve peyzaj düzenlemeleri, hizmet binaları, pazar yerleri, toplu konutları kapsayan üstyapı yatırımlarını yapmak ve/veya yaptırmak,

4)     Üstyapı yatırım projelerinin, imar planlarındaki plan şartlarına uygunluğunu kontrol etmek, uyuşmazlık ve eksikleri giderecek şekilde hareket etmek, 

5)    Belediye tarafından işletilen fenni hizmet ve uygulamalara yönelik şantiye, atölye, v.b. tesislerin işletme ve çalışma şartlarını belirlemek, Alt ve Üstyapı Projeleri Uygulama ve Kontrollük işini yapar

6)    Üst yapı proje uygulamalarını, ihtiyaç önceliği, faydalanan kentli sayısı ve kamu düzeninin en az düzeyde etkilenmesi (tatil, bayram v.b. özel günler) gibi kıstasları gözeterek koordine etmek

7)    Kent içindeki kamusal alanlarda (yol, kaldırım, meydan, park v.b.) Belediye dışında alt yapı yatırımı yaparak kamuya hizmet veren diğer firma ve/veya kuruluşların kazı işleri için prosedür ve protokoller oluşturmak, denetimlerini yapmak,

8)     Müdürlüğün stratejik plan ve performans programına göre planladığı yol üstyapı projelerinin hazırlamak, ihale öncesi işlem dosyasını hazırlamak ve uygulamalarını gerçekleştirmek.

9)     Performans programı ve bütçeye esas yıllık yol üstyapı yapım ve bakım projelerini ihale işlem dosyası ile birlikte hazırlamak,

10)     Müdürlüğün, ihale ederek yükleniciye yaptırdığı yol üstyapı uygulamalarının kontrollüğünü gerçekleştirmek,

11)     Müdürlüğe tahsisli iş makineleri ve görevli personel ile yol üstyapı bakım ve uygulamalarını gerçekleştirmek,

12)     Müdürlüğün, yol üstyapı uygulamaları için alımını yaptığı hizmet ve malların kontrollüğünü yapmak ve kullanmak,

13)     Belediye sorumluluk alanı içindeki yol ve meydanların yüzey kaplama bakım ve onarımını yapmak/yaptırmak,

14)     Müdürlüğün talimatı ile Belediye diğer müdürlüklerine iş makinası ve işçi desteğinde bulunmak,

15)     Üstyapı ulaşım tesisleriyle ilgili müdürlüğe gelen talep ve şikâyetleri değerlendirmek, olumsuzluklara müdahale etmek, sonuçlandırmak ve geri bildirimini sağlamak,

16)    Kış aylarında kent içi yolların, kar yağışına karşı, güvenli araç ve yaya trafiğine uygun halde tutulması için gerekli tedbirleri almak ve/veya aldırmak,

17)     Müdürlüğün, stratejik plan ve performans programına göre yol üstyapısı dışındaki üstyapı yatırımlarını (köprü, meydan, hizmet binaları, park v.b.) konusuyla ilgili müdürlüklerin projeleri doğrultusunda (Destek Hizmetleri, Ulaşım Hizmetleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü v.b.) gerçekleştirmekle sorumludur.

18)    Belediye ilgili müdürlükleri tarafından yapılan/yaptırılan üstyapı projelerinin ihale işlem dosyasıyla birlikte mevzuat ve teknik açıdan uygulanabilirliğini incelemek, mani durumların ilgili müdürlüklerce düzeltilmesini sağlamak,

19)     Bütçesi doğrultusunda ihale edilmesinde mani durum bulunmayan üstyapı projelerinin İdari ve Mali Hizmetler Birimi aracılığıyla İhale Birimine kamu ihale mevzuatına uygun olarak ihale edilmesi için yollamak,

20)    Üstyapı yatırım projelerini ihale mevzuatına uygun olarak kontrollüğünü yürütmek aracılığıyla uygulamak/uygulatmak.

X