Temizlik İşleri Müdürlüğü

Resim

Temizlik İşleri Müdürü.: Nurettin Yaşar

Okul:Anadolu Üniversitesi
Bölüm:Mali İdareler ve İşletme Fakültesi
Telefon: 0286 315 00 00 (Dahili: )
E-Posta: muhtarlik.isleri@bel.tr
 

Görev ve Sorumlulukları

Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediye Kanunu, Çevre Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar dahilinde ilçemiz temizlik hizmetlerinin yapılması ve atıksu arıtma tesisinin işletilmesi ile ilgili işleri yürütmektedir.

Görevleri:

-Temizlik İşleri Birimi ve Atıksu Arıtma Tesisi'nin yönetimi.

-Müdürlüğe gelen her türlü müracaatlara (dilekçe, e-mail, telefon vb) zamanında cevap verilmesi.

-Belediye sınırları ve mücavir alanında çöp toplama, taşıma, cadde ve sokakların süpürülmesi, pazaryerlerinin temizliği, sokakların ve konteynerlerin yıkanması işlerinin planlaması ve programının takibi.

-Biga, Çan, Yenice ve Çevresi (BİÇAY) Katı Atık Yönetim Birliği tarafından yürütülen Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi Projesinin gerekliliklerinin yerine getirilmesi.

-Halkın temizlik konusunda bilinçlendirilmesine yönelik kampanyalar, eğitimler, panel veya toplantılar düzenlemek, ilgili broşür ve afiş hazırlayarak halka duyurulmasını sağlamak.

-Atıksu Arıtma Tesisinin düzenli olarak işletilmesi ve Bakanlık nezdindeki işlerinin yürütümü ve takibi.

-Tıbbi atıkların evsel atıklardan ayrı toplanması, taşınması ve bertarafının sağlanması için çalışmalar yapmak.

-Bitkisel atık yağların ayrı toplanması ve çevre lisansı almış geri kazanım tesisleriyle veya bitkisel atık yağ ara depolama tesisleriyle yıllık sözleşme yapmalarını sağlamak.

-Ambalaj atıklarının evsel atıklardan ayrı toplanarak ekonomiye geri kazandırılmasını temin etmek amacıyla plan ve proje hazırlamak.

-Atık pillerin ayrı olarak toplatılmasına yardımcı olmak ve işbirliği yapılmasını sağlamak.

 

 

Temizlik Hizmetleri

-Çöp Toplama Hizmeti: Çöp toplama hizmeti, belediye sınırları içindeki çöplerin düzenli olarak toplanması ve uygun bir şekilde bertaraf edilmesini sağlar.

-Çöp Taksi Hizmeti: Çöp taksi hizmeti, özel çöp toplama araçlarını kullanarak hızlı müdahale sağlar.

-Faraş Hizmeti: Faraş hizmeti, cadde ve sokakların temizliğine yönelik ekipman ve personel sağlar.

-Konteyner Boyama ve Bakım İşleri: Konteyner boyama ve bakım işleri, belediye sınırları içindeki konteynerlerin düzenli olarak bakımını ve boyamasını içerir.

-Süpürge ve Temizlik Araçları: Süpürge ve temizlik araçları, cadde ve sokakların süpürülmesi ve temizliği için kullanılır.

 

 

BİGA BELEDİYESİ KENTSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

İlçe merkezinden kaynaklanan atıksuların arıtılması ve su kaynaklarının kirlenmesini önlemek için faaliyete alınan Atıksu Arıtma Tesisinin temel bilgileri:

 • Mülkiyet: Belediyemize ait
 • Konum: Hamdibey Mah. Kadıovası Mevkii
 • Yüzölçümü: 46,654 m²
 • Kapasite: 13,972 m³/gün
 • Arıtma Sistemi: Aktif Çamur Sistemi
 • Hizmet Verdiği Nüfus: 90,000 kişi
 • İller Bankası Kesin Kabul Tarihi: 21.08.2015
 • Çevre İzin Belgesi (Çevre İzin No): 09.09.2016 – 52321
 • Atıksu Arıtma Tesisi Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi: Var

Tesisin amacı, çevresel değerlerin korunması, ekolojik dengenin tahribini ve yok olmasının önlenmesi, kirlilik yüklerinin azaltılması için atıksuların arıtılarak alıcı ortamların kirletilmesinin önlenmesidir.

Tesis, İller Bankası kontrolünde tamamlanmış bir projedir ve çeşitli arıtma bileşenlerini içermektedir. İşte bu bileşenler:

 • Havalandırmalı Kum Tutucu
 • Terfi Merkezleri
 • Dağıtma Yapısı
 • Anaerobik Havuzlar
 • Havalandırma Havuzları
 • Çökeltme Havuzları
 • İdari Binalar

                                                                     

X