Temizlik İşleri Müdürlüğü

Görev ve Sorumlulukları

 


Belediye sınırları içerisinde temizlik çalışmalarının aksamadan yürütülmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak

Belediye sınırları içerisindeki çöplerin toplanması, Çöp Toplama alanlarına nakledilmesi, cadde ve sokakların süpürülmesi, yıkanması işlerinin yapılması ve yüklenici firmalara yaptırılması, bu amaca ilişkin çalışma plan ve programın belirlenmesi, yüklenici firmanın bu plan dahilinde çalışmalarını sürdürmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak

Temizlik işlerinin yaptırılmasına ilişkin ihale dosyalarının hazırlanması, ihale iş ve işlemlerinin takip edilmesi, sözleşmelerinin hazırlanması, işin yapılan sözleşme ve şartnamelere uygun yapıldığının kontrol edilmesi, işin sözleşme hükümlerine göre sonuçlandırılmasını sağlamak

Konteynırların yıkanması, Konteynırların sevkiyatı

Şişe, cam, karton, plastik, kağıt vb. geri dönüşümlü atıkların toplanması ve imkanlar oranında değerlendirilmesini sağlamak

Çevrenin temiziliği

Okul sert zemin temizliği ve camilerin temizliği ile halıların yıkanması

X