İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür Vekili: Necdet Güçlü

Okul
:
Anadolu Üniversitesi
Bölüm
:
İşletme Fakültesi, Kamu Yönetimi
Telefon
:
0286 315 00 00 (Dahili: 220)
E-Posta
:
inka@biga.bel.tr
Görev ve Sorumlulukları

Belediye iş ve hizmetlerini yerine getirmek üzere istihdam edilecek 657 sayılı D.M.K’ na tabi memur personel, 4857 sayılı İş Kanununa tabi işçi personel ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.Maddesi gereğince çalıştırılacak Sözleşmeli personellerin işe alınmasından, atanması, nakilleri, ilerlemeleri, toplu iş sözleşmesi sorunlarının çözümü ve yasalara uygu olarak aylık ve hak edişlerinin ödenmesi, sosyal güvenlik kuruluşlarıyla olan örgütlemek ve yönetmek gibi temel işlevlerin yerine getirilmesinin yanı sıra, personelin niteliksel düzeyinin arttırılmasını öngören insan gücünü geliştirmek için hizmet içi eğitimler düzenler.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personelin özlük dosyalarını tutmak, Memur personelini işe alım işlemlerini yürütmek ve aday memur olarak atanan memurların, temel-hazırlayıcı ve staj eğitimlerini yapmak ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi hükmü gereğince sözleşmeli personelin işe alım işlerini yürütmek ve Özlük dosyalarını tutmak.

Memur ve İşçi disiplin kurulunun sekretarya işlemlerini yapma, toplantıya çağırmak, Disiplin Kurulu Kararlarını ilgili personel tebliğ etmek, kararın bir kopyasını da memurun siciline işleyerek, dosyasına kaldırmak. Disiplin Cezalarını sicilden silinmesi işlemlerini yapmak.

Personelin tüm kişisel ve özlük durumundaki değişiklerle ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak, Memur personelin derece, terfi ve kademe ilerlemesi ve intibak işlemlerini yapmak, Memur personelin mal bildirimlerinin alınmasını sağlamak.

X