Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü

Görev ve Sorumluluklar;

1-)Belediye Sınırları içerisinde yaşayan tüm sokak hayvanlarının veteriner tıp, bölge insanların veteriner halk sağlığı hizmetlerinden yararlanmasını sağlar. 

2-) Sokak hayvanların üremesinin  denetlenmesi konusunda etkin yöntemler tespit eder ve uygular. Bölgede başıboş ve sahipsiz hayvan kavramını zaman içinde sona erdirilmesi için çalışır. Kısırlaştırılan ve aşılanarak, tedavi yapılan hayvanların alındıkları yere bırakılmalarını sağlar. 

3-)Sahipsiz hayvanlara  ücretsiz olarak tıbbi ilkyardım hizmetlerinde bulunur.

4-)Sokakta yaşamını sürdüremeyecek güçten düşmüş hayvanların, geçici hayvan bakımevinde rehabilite edilene kadar bakımını sağlar. Bu hayvanların sahiplendirme işini gerçekleştirir. 

5-) Müdürlüğe ulaşan evcil olmayan havanlarla ilgili şikayetleri değerlendirir, şikayete konu olan olayı ve hayvanı yerinde incelenmesini sağlayarak, yetkileri doğrultusunda sonuçlandırır.

X