Zabıta Müdürlüğü

Zabıta Müdürü: Necmi Şencan

Okul
:
Anadolu Üniversitesi
Bölüm
:
İşletme
Telefon
:
0286 315 00 00 (Dahili: 102)
E-Posta
:
necmi.sencan@biga.bel.tr
 

Görev, Yetki ve Sorumlulukları


Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının sağlık ve huzurunu korumak, belediye yetkili organlarının bu amaçla alacaları emir ve yasakları uygulanmasını sağlamak, belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler almak ve işlenen belediye suçlarını takip etmekle görevli ve yetkili özel bir kolluk kuvvetidir.


Zabıta Müdürlüğü’ ne kaçak inşaat, seyyar satıcılık, izinsiz işgal, ruhsat işyeri, sağlık, fırın, kaçak et, temizlik, başıboş hayvanlar, arızalı yol, kaçak hafriyat dökümü, izinsiz kazı, çevre kanununa muhalefet, gürültü kirliliği, izinsiz ilan, reklam ve diğer muhtelif konularda bildirilen şikayetler sonuçlandırılarak şikayet sahiplerine bilgi verilmektedir.


Zabıta Müdürlüğüne bütün resmi kurum ve kuruluşlardan belediyeye bağlı müdürlüklerden ve vatandaşlardan gelen resmi yazı, dilekçe, e-posta ve telefonla yapılan şikayetler işlem yapılmak üzere kayda alınarak sonuçlandırılır.

Belediyenin ilgili müdürlükleri, belediye zabıtasına yardım etmekle yükümlüdür.

5393 sayılı belediye kanunu’ nun 51. Maddesinde, ‘’ görevini yaparken zabıtaya karşı gelenler, kolluk kuvvetlerine karşı gelenler gibi cezalandırılır. ‘’ denmektedir.

X