İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdür Vekili: Şirin Turan

Okul
:
Bursa Hürriyet Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 
Bölüm
:
Harita ve Kadastro 
Telefon
:
0286 315 00 00 (Dahili: 204)
E-Posta
:
sirin.turan@biga.bel.tr
 

Misyonumuz;

Belediyemiz ve ilçemiz için imar planları yapmak, planların gerçekleştirilmesi için gereken disiplin ve özveriyi göstermek, uygulama sırasında ortaya çıkan sorunları gidermek, yatırımların yer seçimlerini ve geliştirilmesini yönlendirmek, sağlam, estetik ve çağdaş inşaatlar yapmaktır.

Vizyonumuz;

Gelişen teknolojiyi takip ederek ideal bir kent bilgi sistemini ortaya çıkarmak, halkımızın isteklerini göz önünde tutarak modern kent bilinci içinde herkesin problemsiz bir çevrede yaşayabileceği BİGA’ yı oluşturmak.

Yetki, Görev ve Sorumluluklarımız;

İlçe sınırlarımız ve mücavir alan sınırlarımız dahilindeki imar faaliyetlerinin mevcut ve yürürlükteki imar planlarına göre uygulanmasını sağlamak.

Günün koşullarına göre mevcut planların revizyonunu yapmak, yürürlükteki planlara göre imar durumu, yolkot tutanakları, mimari ve statik projeleri onayı, inşaat ruhsatı tanzim etmek, imar uygulaması yapmak ve bunların uygunluğunu denetlemek.

Kaçak veya ruhsat ve eklerine aykırı faaliyet gösteren inşaatları tespit ederek yapı tatil tutanağı tanzim edip Belediye Encümenine sevk etmek.

Mevcut imar planında kamusal alanda kalan taşınmazların umumun menfaatine kullanılması için imar programı dahilinde kamulaştırmak.

X