Mali Hizmetler Müdürlüğü

Resim

Mali Hizmetler Müdür V.: Nurullah Erden

Okul
:
Anadolu Üniversitesi
Bölüm
:
İşletme Fakültesi
Telefon
:
0286 315 00 00 (Dahili: 200)
E-Posta
:
hesapisleri@biga.bel.tr
 
Görev ve Sorumlulukları

Mali Hizmetler Müdürlüğünde muhasebe hizmeti; gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemleridir. Ayrıca Mali Hizmetler Müdürlüğü izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini hazırlar ve bütçe kayıtlarını tutar.

X