Yazı İşleri Müdürlüğü

Resim

Yazı İşleri Müdürü: Zeki Kaya

Okul
:
Biga Ticaret Lisesi
Bölüm
:
Muhasebe
Telefon
:
0286 315 00 00 (Dahili: 304)
E-Posta
:
yazi.isleri@biga.bel.tr
 
 

Görev ve Sorumlulukları

1-) Meclis işlemlerinin yürütülmesinden, kararların yazım ve onaylarının takibinden, Belediye Meclis üyelerinin özlük işlerinin yürütmek,

2-) Gelen-Giden evrakların kontrollü bir şekilde teslim alınması ve ilgili birimlere gönderilmesinden, kuruma gelen ve kurumdan gidecek olan her türlü evrakın gerekli işlemlerini yapmak ve birimlerle koordineli çalışmak,

3-) Belediye Encümeninin hızlı ve isabetli kararlar alabilmesi için gerekli desteği vermek ve Encümene sunulacak dosyaların gerektiği gibi oluşturulmasının kontrolünden, Encümen kararlarının ilgili mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde alınmasını takip etmek,

4-) Belediyeye müracaat eden kişilerin evlilik akitlerinin gerçekleştirilmesinin sağlanmasından, kuruma gelen ve kurumdan gidecek evrakın her türlü işlemlerini yapmak ve ilgili Müdürlüklerle koordineli çalışmak.

X