Sağlık İşleri Müdürlüğü

Resim

Sağlık İşleri Müdürü: Dr. Volkan Ayhan 

Okul
:
Trakya Üniversitesi
Bölüm
:
Tıp Fakültesi
Telefon
:
0286 315 00 00 (Dahili: 109)
E-Posta
:
dr.volkan@biga.bel.tr
 
 

Görev ve Sorumlulukları

- Belediye sınırları içinde yaşayanların bedensel ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik halinde olmalarını sağlamak için gerekli olan hizmet ve faaliyetlerde ilgili diğer müdürlük ve kurumlar ile işbirliği içinde olmak.

- İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini ilgili diğer müdürlük ve kuruluşlar ile birlikte 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanuna çerçevesinde yürütmek.

- Belediyemiz personelinin muayenelerini yapmak, tedavilerini düzenlemek.

- Belediyemiz personeline Sağlık/İş-İşçi Sağlığı ile ilgili konularda eğitim vermek.

- Mesai saatlerinde Belediyemiz sınırları içerisinde evde vefat edenlerin muayenesini yapmak gerekli belgelerini tanzim etmek, ilgili kurumlara bildirmek.

- Mesai saatleri dışında Biga Toplum Sağlığı Merkezince hazırlanan nöbet listesine göre yerinde ölüm muayenesi nöbeti tutmak.

- Belediyemize başvuran, belediyemiz tarafından tespit edilen, mahalle muhtarları ile bilgi alışverişinde bulunularak tespit edilen; ihtiyacını karşılayamayan ve hayatını zorlukla sürdürmekte olan dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz, engelli vatandaşlarımıza ilgili müdürlük personelinden oluşan bir ekip ile ev ziyaretlerinde bulunmak.

- Biga Belediyesi İlçe sınırları içinde yaşayan 70 yaş ve üzerindeki tüm vatandaşlara ev ziyareti yaparak ihtiyaçlarını belirlemek ve tespitler doğrultusunda ilgili birim ve kurumlara yönlendirilmelerini sağlamak.

X