Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü

Görev ve Sorumlulukları

 

 

- Belediye sınırları içinde yaşayanların bedensel ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik halinde olmalarını sağlamak için gerekli olan hizmet ve faaliyetlerde ilgili diğer müdürlük ve kurumlar ile işbirliği içinde olmak.


- İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini ilgili diğer müdürlük ve kuruluşlar ile birlikte 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanuna çerçevesinde yürütmek.


- Belediyemiz personelinin muayenelerini yapmak, tedavilerini düzenlemek.


- Belediyemiz personeline Sağlık/İş-İşçi Sağlığı ile ilgili konularda eğitim vermek.


- Mesai saatlerinde Belediyemiz sınırları içerisinde evde vefat edenlerin muayenesini yapmak gerekli belgelerini tanzim etmek, ilgili kurumlara bildirmek.


- Mesai saatleri dışında Biga Toplum Sağlığı Merkezince hazırlanan nöbet listesine göre yerinde ölüm muayenesi nöbeti tutmak.


- Belediyemize başvuran, belediyemiz tarafından tespit edilen, mahalle muhtarları ile bilgi alışverişinde bulunularak tespit edilen; ihtiyacını karşılayamayan ve hayatını zorlukla sürdürmekte olan dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz, engelli vatandaşlarımıza ilgili müdürlük personelinden oluşan bir ekip ile ev ziyaretlerinde bulunmak.


- Biga Belediyesi İlçe sınırları içinde yaşayan 70 yaş ve üzerindeki tüm vatandaşlara ev ziyareti yaparak ihtiyaçlarını belirlemek ve tespitler doğrultusunda ilgili birim ve kurumlara yönlendirilmelerini sağlamak.

X