1023 ADA 4 NOLU PARSEL'DE YAPILAN REVİZYON PARSELASYON PLANI

İLAN

Belediye Başkanlığından; Belediyemiz Encümeninin 20/04/2023 Tarih 2023/194 sayılı kararı ile İlçemiz Yeniceköy Mahallesi sınırları dahilinde mevcut imar planında 1023 ada 4 no.lu parselde hazırlanan revize parselasyon planı 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi hükmü gereğince tasdik edilmiş olup; aynı maddeye göre bir ay süre ile askıya asılmıştır. Adı geçen yerdeki parselasyon planları ile ilgili itirazları olanlar itirazlarını 05/06/2023 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar yapmaları gerekmektedir. Sayın Halkımıza duyurulur.

 

1023-4 PARSEL.pdf

X