1709 ADA PARSELASYON PLANI

İLAN

Belediye Başkanlığından; Belediyemiz Encümeninin 06/07/2023 Tarih 2023/202 sayılı kararı ile İlçemiz Şirintepe Mahallesi sınırları dahilinde mevcut imar planında 1709 ada 1 no.lu parselde hazırlanan revize parselasyon planı 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi hükmü gereğince tasdik edilmiş olup; aynı maddeye göre bir ay süre ile askıya asılmıştır. Adı geçen yerdeki parselasyon planları ile ilgili itirazları olanlar itirazlarını 28/08//2023 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar yapmaları gerekmektedir. Sayın Halkımıza duyurulur

1709 ADA PARSELASYON PLANI.pdf

X