Esentepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1315 ada 5 numaralı parsel alanın Plan Tadilatı

İ L A N

 

Belediyemiz Meclisinin 18/11/2022 tarih ve 2022/89 sayılı kararı ile İlçemiz Esentepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1315 ada 5 numaralı parseli,n bulunduğu bölgede yer alan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlkokul Alanı olarak belirlenen alanın geometrisinin ve imar yollarının yeniden düzenlecek şekilde Yetkili Şehir Plancısı'na hazırlatılan 1/1000 ölçekli Tadilat Uygulama İmar Planları 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesinin -b- fıkrası gereğince tasdik edilmiş olup aynı maddeye göre 1 ay süre ile askıya asılmıştır.

 

H18C01A2B.pdf

X