205 ADA REVİZE PARSEALSYON PLANI

İLAN

Belediye Başkanlığından; Belediyemiz Encümeninin 23/11/2023 tarih ve 2023/342 sayılı kararı ile İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi sınırları dahilinde mevcut imar planında 205 ada 9 no.lu parselin bulunduğu adada hazırlanan revize parselasyon planı 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi hükmü gereğince tasdik edilmiş olup; aynı maddeye göre bir ay süre ile askıya asılmıştır. Adı geçen yerdeki parselasyon planları ile ilgili itirazları olanlar itirazlarını 26/01/2024 Cuma günü mesai saati sonuna kadar yapmaları gerekmektedir. Sayın Halkımıza duyurulur.

 

205 ADA REVİZE PARSEALSYON PLANI.pdf

X