ŞİRİNTEPE MAHALLESİ İLAVE İMAR PLANI

İ L A N

Belediyemiz Meclisinin 05/09/2023 tarih ve 2023/62 sayılı kararı ile İlçemiz, Şirintepe Mahallesi sınırları içerisinde 1150 ada 2 nolu, 1152 ada 1 ve 4 nolu, 1153 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 nolu parsellerin sınırları dahilinde 211.727,858 m²'lik alanda Gelişme Konut Alanları, İlkokul Alanı, Ortaokul Alanı, Anaokulu Alanı, Aile Sağlığı Merkezi, Kültürel Tesis Alanı, Cami Alanı, Halk Eğitim Alanı, Park Alanları ve Teknik Altyapı Alanlarından oluşan Yetkili Şehir Plancısı’na hazırlatılan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planları; 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesinin "b" fıkrası gereğince tasdik edilmiş olup; aynı maddeye göre bir ay süre ile askıya asılmıştır. Adı geçen yerdeki plan ile ilgili itirazları olanlar itirazlarını 13/10/2023 Cuma günü mesai saati sonuna kadar yapmaları gerekmektedir. Sayın Halkımıza duyurulur.

 

H18C01B4A.pdf

H18C01B4B.pdf

H18C01B4D.pdf

X