52 ADA PASELASAYON PLANI

İLAN

Belediye Başkanlığından; Belediyemiz Encümeninin 24/08/2023 Tarih 2023/239 sayılı kararı ile İlçemiz Hamdibey Mahallesi sınırları dahilinde mevcut imar planında 52 ada 1-32-33-34-3-31-29-6-7-8-9-10-18-11-17-12-16-13-15-14-19-20-28-22-23-24-25-27-26 no.lu parselde hazırlanan revize parselasyon planı 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi hükmü gereğince tasdik edilmiş olup; aynı maddeye göre bir ay süre ile askıya asılmıştır. Adı geçen yerdeki parselasyon planları ile ilgili itirazları olanlar itirazlarını 16/10/2023 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar yapmaları gerekmektedir. Sayın Halkımıza duyurulur.

 

52 ADA.pdf

X