696 ADA PARSELASYON PLANI İLANI

İLAN

Belediye Başkanlığından; Belediyemiz Encümeninin 08/06/2023 Tarih 2023/176 sayılı kararı ile İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi sınırları dahilinde mevcut imar planında 696 ada 5 ve 6 no.lu parsellerde hazırlanan revize parselasyon planı 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi hükmü gereğince tasdik edilmiş olup; aynı maddeye göre bir ay süre ile askıya asılmıştır. Adı geçen yerdeki parselasyon planları ile ilgili itirazları olanlar itirazlarını 20/07/2023 Perşembe günü mesai saati sonuna kadar yapmaları gerekmektedir. Sayın Halkımıza duyurulur.

 

696 ADA PARSELASYON PLANI İLANI.pdf

 

X