354 ADA PARSELASYON PLANI İLANI

İLAN

Belediye Başkanlığından; Belediyemiz Encümeninin 08/06/2023 Tarih 2023/179 sayılı kararı ile İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi sınırları dahilinde mevcut imar planında 354 ada 1,2,3,5,6,97,98,99,104,105,106,113,114,115,116 ve 117 no.lu parsellerde hazırlanan revize parselasyon planı 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi hükmü gereğince tasdik edilmiş olup; aynı maddeye göre bir ay süre ile askıya asılmıştır. Adı geçen yerdeki parselasyon planları ile ilgili itirazları olanlar itirazlarını 20/07/2023 Perşembe günü mesai saati sonuna kadar yapmaları gerekmektedir. Sayın Halkımıza duyurulur.

 

354 ADA PARSELASYON PLANI.pdf

X