HAMDİBEY VE İSTİKLAL MAH. ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ

                                                         İ L A N


Belediyemiz Encümeninin 13/04/2023 tarih ve 2023/115 sayılı kararı ile İlçemiz
Hamdibey Mahallesi 15 ada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 85, 86, 87, 88, 92, 106 ve 107 no.lu parseller ile İstiklal Mahallesi 315 ada 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 80, 82, 83, 84, 89, 98 ve 186 no.lu parseller, 463 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 127, 132, 136 ve 138 no.lu
parselleri kapsayan bölgede 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca yapılan Arsa ve
Arazi düzenlemesi işlemi için hazırlanan parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri tasdik
edilmiş 18/04/2023 tarih ile 18/05/2023 tarihleri arasında ( 18/04/2023 ve 18/05/2023 tarihleri
dahil ) askıya asılmıştır. Adı geçen yerdeki parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri ile ilgili
itirazları olanlar itirazlarını 18/05/2023 Perşembe günü mesai saati sonuna kadar yapmaları
gerekmektedir.

Sayın Halkımıza duyurulur.

HAMDİBEY-İSTİKLAL MAH.pdf

X