YENİCEKÖY 1039 ADA PARSELASYON REVİZE

İLAN

Belediye Başkanlığından; Belediyemiz Encümeninin 02/11/2023 tarih ve 2023/323 sayılı kararı ile İlçemiz Yeniceköy Mahallesi sınırları dahilinde mevcut imar planında 1039 ada 6 no.lu parselin bulunduğu adada hazırlanan revize parselasyon planı 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi hükmü gereğince tasdik edilmiş olup; aynı maddeye göre bir ay süre ile askıya asılmıştır. Adı geçen yerdeki parselasyon planları ile ilgili itirazları olanlar itirazlarını 15/12/2023 Cuma günü mesai saati sonuna kadar yapmaları gerekmektedir. Sayın Halkımıza duyurulur.

 

YENİCEKÖY 1039 ADA PARSELASYON REVİZE.pdf

X