YENİCEKÖY 1036 VE 1037 ADA REVİZE PARSELASYON PLANI

İLAN

Belediye Başkanlığından; Belediyemiz Encümeninin 05/10/2023 Tarih 2023/293 sayılı kararı ile İlçemiz Yeniceköy Mahallesi sınırları dahilinde mevcut imar planında 11036 ada 1 no.lu parsel, 1037 ada 1,2,3 ve 4 no.lu parsellerde hazırlanan revize parselasyon planı 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi hükmü gereğince tasdik edilmiş olup; aynı maddeye göre bir ay süre ile askıya asılmıştır. Adı geçen yerdeki parselasyon planları ile ilgili itirazları olanlar itirazlarını 23/11/2023 Perşembe günü mesai saati sonuna kadar yapmaları gerekmektedir. Sayın Halkımıza duyurulur.

YENİCEKÖY 1036 VE 1037 ADA REVİZE PARSELASYON PLANI.pdf

X