ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ

İ L A N

Belediye Başkanlığından; Belediyemiz Encümeninin 01/09/2022 tarih ve 2022/226 sayılı kararı ile, İlçemiz İstiklal mahallesi 103 ada 12, 24, 25, 26, 35, 39, 40, 50, 84 ve 86 no.lu parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi uyarınca yapılan Arsa ve Arazi Düzenlemesi işlemi için hazırlanan parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri tasdik edilmiş olup; aynı maddeye göre bir ay süre ile askıya asılmıştır. Adı geçen yerdeki parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri ile ilgili itirazları olanlar itirazlarını 14/10/2022 Cuma günü mesai saati sonuna kadar yapmaları gerekmektedir. Sayın Halkımıza duyurulur.

 

Parselasyon Planı.pdf

X