Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 217 ada, 249 ada, 250 ada ve 699 adaların bulunduğu alanın Plan Tadilatı

İ L A N

Belediye Başkanlığından; Belediyemiz Meclisinin 06/09/2022 tarih 2022/74 sayılı kararı ile İlçemiz, Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 217 ada, 249 ada, 250 ada ve 699 adanın bulunduğu yaklaşık 28 hektarlık alanda, bölgenin topoğrafik yapısına uygun ve inşaat yapmaya elverişli imar adaları oluşturacak şekilde Yetkili Şehir Plancısına hazırlatılan 1/1000 ölçekli Tadilat Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Tadilat Nazım İmar Planı; 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesinin “b” fıkrası gereğince tasdik edilmiş olup; aynı maddeye göre bir ay süre ile askıya asılmıştır. Adı geçen yerdeki plan ile ilgili itirazları olanlar itirazlarını 17/10/2022 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar yapmaları gerekmektedir. Sayın Halkımıza duyurulur.

 

          TUM PLAN.pdf

X