HAMDİBEY MAHALLESİ 1 ADA 16 PARSEL PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

İ L A N

Belediyemiz Meclisinin 05/09/2023 tarih ve 2023/61 sayılı kararı ile İlçemiz, Hamdibey Mahallesi sınırları içerisinde 1  ada 16 nolu parselin sınırları dahilinde "Belediye Hizmet Alanı" olarak planlı alanın "Ticaret Alanı" olacak şekilde Yetkili Şehir Plancısı’na hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Tadilat Uygulama İmar Planları; 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesinin "b" fıkrası gereğince tasdik edilmiş olup; aynı maddeye göre bir ay süre ile askıya asılmıştır. Adı geçen yerdeki plan ile ilgili itirazları olanlar itirazlarını 13/10/2023 Cuma günü mesai saati sonuna kadar yapmaları gerekmektedir. Sayın Halkımıza duyurulur.

 

H18D05A2B.pdf

h18d05a2c.pdf

X