Hamdibey Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 877 ve 878 adaların bulunduğu alanın Plan Tadilatı

İ L A N

 

Belediye Meclisinin 19/12/2022 tarih ve 2022/98 sayılı kararı ile ilçemiz Hamdibey Mahallesi 877 ve 878 adalarının arasında geçmekte olan 12 metrelik taşıt yolunun ve imar ada hatlarının yeniden düzenlenecek şekilde yetkili şehir plancısına hazırlatılan 1/1000 ölçekli Tadilat Uygulama İmar Planları 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesinin -b- fıkrası gereğince tasdik edilmiştir.

Sayın Halkımıza duuyurulur.

 

H18D05B1D.pdf

X