HAMDİBEY VE İSTİKLAL MAHALLELERİNİ KAPSAYAN BÖLGEDE ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ

İLAN

Belediye Başkanlığından; Belediyemiz Encümeninin 07/03/2024 tarih ve 2024/66 sayılı kararı ile İlçemiz Hamdibey Mahallesi 15 ada 59, 60 , 61, 62, 63, 64 , 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ve 95 no.lu parseller, 16 ada 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ve 32 no.lu parseller, 17 ada 15, 16, 17, 18 ve 19 no.lu parseller, 18 ada 12, 13, 14 ve 15 no.lu parseller, 19 ada 12 no.lu parsel, 20 ada 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28 no.lu parseller ile İstiklal Mahallesi 315 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 17, 18, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 140, 141, 142, 143, 144, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 ve 186 no.lu parseller, 463 ada 35, 36 , 37, 38, 39, 49, 50, 56, 57, 58, 142, 143 144, 145, 146, 147, 148, 149 ve 150 no.lu parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi uyarınca yapılan Arsa ve Arazi Düzenlemesi işlemi için hazırlanan parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri tasdik edilmiş olup; aynı maddeye göre bir ay süre ile askıya asılmıştır. Adı geçen yerdeki parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri ile ilgili itirazları olanlar itirazlarını 29/04/2024 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar yapmaları gerekmektedir. Sayın Halkımıza duyurulur.

DURUM HARİTASI.pdf

X