ŞİRİNTEPE MAHALLAESİ 1062 VE 1092 ADA ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ

İ L A N

Belediye Başkanlığından; Belediyemiz Encümeninin 01/12/2022 tarih ve 2022/320 sayılı kararı ile, İlçemiz Şirintepe mahallesi 1062 ada 1092 ada 9, 10 ,11 ,12 ,13 ve 14 no.lu parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi uyarınca yapılan Arsa ve Arazi Düzenlemesi işlemi için hazırlanan parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri tasdik edilmiş olup; aynı maddeye göre bir ay süre ile askıya asılmıştır. Adı geçen yerdeki parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri ile ilgili itirazları olanlar itirazlarını 13/02/2023 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar yapmaları gerekmektedir. Sayın Halkımıza duyurulur.

 

1092_DURUM HARİTASI3.pdf

X