HAMDİBEY VE İSTİKLAL MAHALLESİ MUHTELİF ADALAR İMAR PLANI

İ L A N

Belediyemiz Meclisinin 14/11/2023 tarih ve 2023/76 sayılı kararı ile İlçemiz Hamdibey Mahallesi, 1251-1252-1253-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1262-126 3-1264-1265-1266-12 67-1268-1269-1270-1271 adalar ile İstiklal Mahallesi, 1250-1261-315 adaların bulunduğu yaklaşık 149 hektarlık alanda Konut+Ticaret Alanı, Ticaret Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Trafo Alanı, Teknik Altyapı Alanı ve Park Alanlarından oluşan Yetkili Şehir Plancısı’na hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planınları; 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesinin "b" fıkrası gereğince tasdik edilmiş olup; aynı maddeye göre bir ay süre ile askıya asılmıştır. Adı geçen yerdeki plan ile ilgili itirazları olanlar itirazlarını 25/12/2023 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar yapmaları gerekmektedir. Sayın Halkımıza duyurulur.

HAMDİBEY VE İSTİKLAL MAHALLESİ MUHTELİF ADALAR İMAR PLANI.pdf

X