ŞİRİNTEPE ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ

İLAN

Belediye Başkanlığından; Belediyemiz Encümeninin 04/01/2024 tarih ve 2024/4 sayılı kararı ile İlçemiz Şirintepe Mahallesi sınırları dahilinde 1150 ada 2 parsel, 1152 ada 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 no.lu parseller ile 1153 ada 1, 2, 3 ,4 , 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 no.lu parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi uyarınca yapılan Arsa ve Arazi Düzenlemesi işlemi için hazırlanan parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri tasdik edilmiş olup; aynı maddeye göre bir ay süre ile askıya asılmıştır. Adı geçen yerdeki parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri ile ilgili itirazları olanlar itirazlarını 08/02/2024 Perşembe günü mesai saati sonuna kadar yapmaları gerekmektedir. Sayın Halkımıza duyurulur.

 

durum haritası.pdf

X